kzdim

Uczestnicy Kongresu otrzymają certyfikaty drukowane.
Osoby biorące udział on-line – certyfikaty elektroniczne.
kzdim program kzdim program

Kongres Zdrowia Dzieci i Młodzieży


EDUKACJA - DZIAŁANIE - KURS NA PRZYSZŁOŚĆ


#młodazdrowapolska


Edukacja to zasób dla zdrowia. Zdrowie to zasób dla edukacji. Geometria tych prostych zależności układa się w koło - koło ratunkowe dla przyszłości. A jego osią jest, cytując WHO, „pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności” dzieci i młodzieży.

Fundacja Żyjmy Zdrowo i Polsko-Amerykańska Fundacja Onkologiczna zapraszają na I Kongres Zdrowia Dzieci i Młodzieży, który uzupełnia strategiczne cele organizatorów związane ze wzmacnianiem edukacji zdrowotnej i umiejętności zarządzania zdrowiem w różnych grupach społecznych.

Aktualne wyzwania polityki zdrowotnej w kontekście zdrowia dzieci i młodzieży są jedną z głównych narracji dotyczących przyszłości wszystkich sektorów. Świadomość konieczności zmian w obszarach takich, jak: profilaktyka, promocja zdrowia i prewencja, zarządzanie kryzysami, poprawa jakości opieki zdrowotnej, równość w dostępie do świadczeń i do innowacyjnych rozwiązań w zdrowiu – jest już wyraźnie określona. Kolejnym etapem jest wdrożenie strategii, które zwiększą kompetencje zdrowotne przyszłych pokoleń i posłużą, jako skuteczne rozwiązania w tworzeniu bezpieczeństwa zdrowia publicznego.

kzdim
– Zdrowie dzieci i młodzieży to kluczowy obszar rozwoju społeczeństwa. To inwestycja, która dotyczy każdego z nas. To perspektywa zdrowia, która wymaga kompleksowej analizy w trzech podstawowych kierunkach: dynamiki zmieniających się trendów, w tym technologii, dobrostanu psychicznego i systemu dopasowanego do najmłodszych, do generacji multitasking – mówi Iwona Schymalla, prezes Fundacji Żyjmy Zdrowo.

Wśród najważniejszych tematów dotyczących zdrowia dzieci i młodzieży - nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie - wymienia się: otyłość i nadwagę, kondycję zdrowia psychicznego, uzależnienia, niebezpieczeństwa generowane przez Internet, edukację zdrowotną, choroby przewlekłe i dostęp do profesjonalnej opieki zdrowotnej. Wszystkie te wyzwania wymagają skoordynowanych działań ze strony decydentów, polityków, pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli, rodziców, ale też i samej młodzieży.

I Kongres Zdrowia Dzieci i Młodzieży już wkrótce stanie się synonimem długofalowego planowania strategicznego w ochronie zdrowia, w czasie którego podczas debat z udziałem ekspertów wielu dziedzin organizatorzy przyjrzą się wizji ochrony zdrowia dla następnych pokoleń. Warto być częścią tych dyskusji. I obrać kurs na #zdrowąprzyszłość.kzdim 2023 - Organizatorzy kzdim 2023 - Organizatorzy


kzdim 2023 - Patronat


kzdim 2023 - Patronat                            kzdim 2023 - Patronat medialnykzdim 2023 - Partnerzy                                                               


Organizatorzy:

Fundacja Żyjmy Zdrowo
ul. Korzeniowskiego 5 lok. 40
02-049 Warszawa

Polsko-Amerykańska Fundacja Onkologiczna
ul. Glogera 2 lok. 11
02-051 Warszawa

Instytu Komunikacji Zdrowotnej
Juliusza Osterwy 20
04-830 Warszawa
Kontakt:

biuro@kzdim.pl

KZDiM
Copyright 2023 © Fundacja Żyjmy Zdrowo - Wszelkie prawa zastrzeżone

bot